Obnovimo dvorac zajedno!

OBNOVA

Sudjelujte!

Obnova

Prepoznat kao mjesto iznimnih umjetničkih sadržaja i događanja, a oštećen u zagrebačkom i sisačko-petrinjskom potresu 2020. g., Dvorac umjetnika Oršić – Jakovlje istaknut je kao vrijedan objekt kulturne baštine koji se cilja obnoviti u periodu 2022. – 2025. godine.

Cjelovito obnovljeni Dvorac umjetnika planira sadržavati umjetničke ateljee, galeriju, prezentacijski multimedijski postav posvećen grupi Biafra, multimedijsku višenamjensku dvoranu, kratkoročne i dugoročne rezidencijalne prostore, radionice za konzerviranje i restauriranje suvremene skulpture i povezivanje visokoškolskih institucija u edukacijsku mrežu, depo za pohranu umjetničkih djela, radionicu za keramiku, fuziju stakla, metal i lončarsko kolo te projekt povijesne gostione koja je zamišljena kao platforma za povezivanje različitih grana umjetnosti i fuziju sa drugim profesijama. 

Stanje

Današnje stanje dvorca i njegova okolnog prostora može se ocijeniti kao loše. Sjeverno krilo, koje je bilo oštećeno u požaru 1979. godine i dodatno statički oslabljeno potresom 1990., stručno je ocijenjeno kao ruševno i opasno te je početkom 2011. godine uz svu potrebnu dokumentaciju uklonjeno.

Na preostalim dvama krilima izvedena je konstruktivna sanacija perimetralnih zidova injektiranjem i ugradnjom čeličnih zatega. Altana je u donjoj zoni konstruktivno stabilizirana i ožbukana, a stupovi terase su restaurirani.

Krovišta obaju krila su obnovljena još 2002. godine. Žbuka na pročeljima je u vrlo lošem stanju, dok je stolarija glavnog pročelja središnjeg krila replicirana prema zatečenoj stolariji 2016. godine. Izrađeni su kalupi za sve elemente pročeljne historicističke plastike, koja je u međuvremenu pod utjecajem atmosferilija gotovo u potpunosti propala.

Valorizacija

Trokrilni se dvorac razvio iz barokne kurije dogradnjom uskih bočnih krila iż čega se formirala cjelina neuobičajene dispozicije i dimenzija.

Historicističkom obnovom kojom se uvodi nova pročeljna dekoracija kao i izmjena gabarita središnjeg krila, promijenjen je barokni karakter dvorca, a slojevitost postaje temeljna vrijednost cjeline.

Perivoj je formiran sredinom 19. stoljeća u duhu vremena što znači da se uz gospodarske građevine, vrtove i voćnjake uređuje reprezentativni, pejzažno uređen predio za šetnju čime se zaokružuje karakteristično feudalno imanje na kojem se spajaju odmor i gospodarenje.

Prvotna barokna kurija i danas se čita u svom prostornom ustroju i konstruktivnim elementima koji svjedoče o vještom majstoru/graditelju kojeg potvrđuju i arhivski izvori. Riječ je o zagrebačkom graditelju M. Leonhardtu kojem je ovo najvjerojatnije posljednji rad.

Podaci o obnovi

Prvom fazom obnove u okviru Fonda solidarnosti za koju je HDLU u lipnju 2022. osigurao oko 2,6 mil. EUR (19,6 mil. HRK), a pokretanjem građevinskih radova 16.01.2023. godine, HDLU će provesti konstruktivnu sanaciju dvorca, kojom će se ojačati temelji, zidovi i krila dvorca. U narednom trogodišnjem razdoblju, korištenjem sredstava EU te NPO-a, planira se cjelovita obnova dvorca te izgradnja, u požaru stradalog, sjevernog krila. 

Projekt Konstrukcijske obnove, Idejni projekt cjelovite obnove i Konzervatorski elaborat, ishodište su za sve planirane radove koji će se provesti u prvoj polovici 2023. godine.

Projektnu dokumentaciju izradio je Jurcon projekt d.o.o., a radove izvodi Genc, obrt za građevinarstvo i restauraciju.