Početak konstruktivne sanacije Dvorca umjetnika Oršić – Jakovlje

pocetak-konstruktivne-sanacije-dvorca-umjetnika-orsic-jakovlje

Prvom fazom obnove u okviru Fonda solidarnosti za koju je HDLU u lipnju 2022. osigurao oko 2,6 mil. EUR (19,6 mil. HRK), a pokretanjem građevinskih radova 16.01.2023. godine, HDLU će provesti konstruktivnu sanaciju Dvorca, kojom će se ojačati njegovi temelji, zidovi i krila. U narednom trogodišnjem razdoblju, korištenjem sredstava EU te NPO-a, planira se cjelovita obnova Dvorca te izgradnja, u požaru stradalog, sjevernog krila.

Projekt Konstrukcijske obnove, Idejni projekt cjelovite obnove i Konzervatorski elaborat, ishodište su za sve planirane radove koji će se provesti u prvoj polovici 2023. godine.Projektnu dokumentaciju izradio je Jurcon projekt d.o.o., a radove izvodi Genc, obrt za građevinarstvo i restauraciju.

Kontakt za medije:

Marinko Brkić-Tot, 099 1963 405

KONTAKT ZA PROTOKOL

Koordinatorica : Ana Mičić 098 903 0315

Organizator ispred HDLU, Citadela Invicta d.o.o.