Obnovimo dvorac zajedno!

POVIJEST DVORCA ORŠIĆ - JAKOVLJE

Curia de Jakovlye

Dvorac Oršić – Jakovlje nalazi se u istoimenom mjestu, na podsljemenskim brežuljcima, na putu između Bistre i Oroslavlja, u ravnici podno sjevernih obronaka Medvednice. Posjed Jakovlje spominje se već 1546. godine kada ga kupuje Jakov Sedelj iz Ormoža. Bila je to “Curia de Jakovlye”, ujedno i prvi spomen objekta koji postoji i danas.

Tijekom stoljetne povijesti koja se iščitava iz urbara, arhiva, jozefinskih karata, obiteljskih spisa i nagodbi o nasljedstvu imanja, dvorac je u nekoliko navrata dograđivan i mijenjan pa je danas moguće uočiti tri osnovne faze razvoja.

U prvoj fazi podignut je kao jednokrilni neobarokni dvorac pravokutna tlocrta sa stubištem i dvoranom u središnjem dijelu s po tri sobe sa svake strane U drugoj fazi, potkraj 19. stoljeća dvorcu su prigrađena dva bočna krila tako da stražnje, sjeveroistočno pročelje čini jedinstvenu ravninu s neznatno naglašenim središnjim rizalitetom. Na glavnom, jugozapadnom pročelju, stari dio dvorca ostao je u prvom planu. Treća faza događa se zbog oštećenja nakon velikog potresa 1880. godine, kada središnji dio dvorca dobiva novu neohistoricističku fasadnu dekoraciju i altanu na ulaznom jugozapadnom pročelju. U unutrašnjosti, u ulaznom prostoru, postavljane su balunstradske ograde od nepečene gline, a u predvorju je podignuto imperijalno stubište visokobaraknoga tipa.

PROSTOR OKO DVORCA 

Prostor oko dvorca oblikovan je simetrično na dvorac u stilu klasicističke koncepcije prostora i obuhvaća gospodarski prostor, prilaznu aleju koja se sastoji od drvoreda divljih kestena i povrtnjak iza dvorca. Od perivoja podignutog tijekom druge polovice 19. Stoljeća, osim divljih kestena ostaju sačuvane dvije platane. U njemu se od 1993. godine nalazi Međunarodni park skulptura Jakovlje koji je 2022. godine proglašen nematerijalnim kulturnim dobrom.

U svojim danima slave, uz dvorac su se nalazili ribnjak i perivoj, a posjed je bio okružen livadama i oranicama. Tu su svoje dana provodile plemenitaške obitelji Sedelj, Gottal, Rauch, Josipović i Kronfeld.

Dvorci često svoj naziv duguju prezimenu obitelji vlasnika, pa je tako dvorac Jakovlje tijekom ranog 20. stoljeća bio poznat i kao dvorac Sixta – prema obitelji industrijalaca češkog podrijetla koji su osim dvorca, posjedovali i oko 140 jutara okolne zemlje.

DVORAC UMJETNIKA

Godine 1945. imovina obitelji Sixta je nacionalizirana te nova jugoslavenska vlast u dvorac smješta osnovnu školu te učiteljske stanove. Početkom sedamdesetih godina tadašnja općina Jakovlje počinje graditi novu zgradu osnovne škole ali novca za završetak ponestaje.

Općina tako odlučuje prodati dvorac koji 1972. godine zajednički kupuju Hrvatsko društvo likovnih umjetnika ( HDLU ) i Udruženje likovnih umjetnika primijenjene umjetnosti (ULUPUH) koji u njega smještaju umjetničke ateljee.

Do danas, umjetnici kroz inicijative poput osnivanja Galerije dvorca, održavanja likovnih kolonija, rezidencija i gostovanja te dodavanja skulptura u međunarodni park skulptura pokušavaju oživjeti ideju o obnovi dvorca Oršić – Jakovlje kao dvorca umjetnika.

NOVO POGLAVLJE

Novo poglavlje u povijesti dvorca Jakovlje počinje, kao i broja druga dosad, Sisačko-petrinjskim potresom 29.12.2020. godine, koji oštećuje brojne objekte od kulturne važnosti na širem području.

Među njima je i dvorac Oršić – Jakovlje, koji nakon potresa dobiva priliku za obnovu.