UVJETI KORIŠTENJA

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, (HDLU) želi da se prilikom posjeta web stranici dvorac-jakovlje.hr osjećate ugodno.

Vaš pristup i korištenje web stranice dvorac-jakovlje.hr ovise o Vašem prihvaćanju dolje naznačenih uvjeta korištenja ove web stranice kao i Vašem postupanju u skladu s dolje naznačenim uvjetima korištenja ovih web stranica i primjenjivim pravnim normama. Suglasni ste i prihvaćate da HDLU neće biti odgovoran za bilo koji gubitak ili štetu koji nastanu zbog Vašeg propusta da postupate u skladu s dolje naznačenim uvjetima korištenja ovih web stranica i primjenjivim pravnim normama.

Ovdje navedeni uvjeti korištenja pisanih materijala i usluga, te materijala s Internet stranica HDLU pravila su kojih su se dužni pridržavati svi korisnici web stranica. Stoga Vas molimo da se upoznate s njima kako bi izbjegli kasnije eventualne nesporazume i posljedice u svezi istih. 

Web stranici dvorac-jakovlje.hr  se pristupa putem Interneta. Internet je internacionalna računalna mreža koju HDLU izravno ne kontrolira već je na nju samo vezan. Zbog toga ne može se garantirati dostupnost servisa i informacija koje direktno ne kontrolira HDLU.

Web stranicu dvorac-jakovlje.hr  otvorio je HDLU isključivo u svrhu informiranja. Sve informacije dostupne na www stranicama stoga su isključivo informativnog karaktera. Bilo koji podaci ili dijelovi bilo kojih podataka dostupni na ovim stranicama ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima bez prethodnog pisanog dopuštenja HDLU. 

Ove stranice na općenit način predstavljaju informacije HDLU-u dostupne u Republici Hrvatskoj. Informacije koje HDLU objavljuje na ovim web stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja, međutim HDLU ne jamči za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg podatka pohranjenog na ovim web stranicama.

HDLU zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave, ažurira ili izmjeni podatke na svojim web stranicama, osobito one koje se odnose na tehničke karakteristike i informacije, uzimajući u obzir interaktivni karakter stranice. Za takve promjene HDLU ne snosi odgovornost.

HDLU ne preuzima bilo kakvu odgovornost za potpunost ili korisnost bilo koje od izloženih informacija, sustava, proizvoda ili procesa. Informacije dostupne na web stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste u tom smislu suglasni da nećete HDLU smatrati odgovornim za neostvarivanje svojih očekivanja u svezi s tim.

Do zakonom predviđenih ograničenja, HDLU neće odgovarati ni za kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat uporabe ili nemogućnosti uporabe koje od informacija dostupnih na ovim web stranicama.